Prawa autorskie do treści bloga:

Cytowanie treści bloga możliwe jest jedynie po podaniu pełnej nazwy i adresu źródła, tzn: https://www.boboblog.pl/ i uzyskaniu zgody autora.

Treści prezentowane na blogu chronione są prawem autorskim i nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży lub dystrybucji w jakiejkolwiek formie.

Treść bloga jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze i jest dziełem dziennikarskim, co oznacza, że pełni funkcję informacyjne oraz publicystyczne.

© 2021 Boboblog wszelkie prawa zastrzeżone.